خانه » سرگرمی » تعبیر خواب گاو و لگد زدن آن

تعبیر خواب گاو و لگد زدن آن

نشانه و تعبیر دیدن گاو در خواب

تعبیر خواب گاو , خواب کشتن گاو , تعبیر خواب گاو شیرده و سیاه , گاو مرده در خواب

گاو یکی از حیوانات مفید کرده زمین است که با کشتن آن از گوشت و یا از شیر آن استفاده های زیادی می شود. گاو های نر وحشی و ماده شیرده هستند که در رنگ های مختلفی چون سقید ، سیاه و زرد و سایر وجود دارند. شما ممکن هست در خواب به شکل های مختلفی چون گاو مرده یا خواب خریدن آن را ببینید که در ادامه تعبیر خواب کاملی را برای شما مهیا کردیم که می توانید مشاهده کنید.

تعبیر خواب گاو

گاو حیوانی است که از نخستین زمان های زندگی انسان ها بر روی این کره خاکی، همواره در خدمت این مخلوقات بوده است. چه از لحاظ پوست و گوشت و چه از لحاظ قدرت و توانایی جسمانی. دیدن این حیوان در خواب معمولا نشانی خوبی است. در بعضی مواقع نمادی از موضوعات مهم زندگی تان می باشد و در بعضی مواقع حکابت از کارهایی دارد که انجام ندادید و در ذهن تان مجهول باقی مانده است. در ادامه تعبیر حالات مختلف رویای این حیوان مفید آورده شده است.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گاو ماده عبارتند از: ۱- فرمانروائی ۲- مال و اموال ۳- بزرگی ۴- ریاست ۵- سال خوب و نیکو ۶- سود و منفعت بسیاری که به تو خواهد رسید.

حضرت دانیال (ع) می فرمایند : اگر ديد بر گاو نشسته است دليل عمل است از قبل پادشاه، اگر ملک او بود. اگر ديد گاوي نر درخانه او آمد، دليل كه حق تعالي در خير بر وي بگشايد. اگرديد گاو او را سه سر است، دليل كه غلامش به هر سري يک سال عمل كند.

تعبیر لگد زدن یا درگیری با گاو در خواب

جابر مغربی می گوید : اگر ببینی با گاو های نر جنگ می‌کنی به این نشانه است که با شخص بزرگی دشمنی و خصومت می کنی.

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر ببینی گاو نر با کله تو را زده و انداخته است یعنی چنانچه مشغول کاری هستی از آن کار برکنار می شوی، یا اگر بازرگان هستی دچار ضرر و زیان و کاهش مالی می شوی، یا چنانچه پادشاه هستی، پادشاهی و سلطنت خود را از دست می دهی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گاوی به تو لگد زده است یـعـنـی دچار ضرر و زیان می شوی و اگر ببینی گاوی تو را گاز گرفته است یعنی در آن سال دچار زحمت و مشقت می شوی. همچنین اگر ببینی با گاو ماده ای جنگ کردی و آن را زخمی نمودی یعنی به زن خودت خیانت می کنی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب گاو وحشي و شاخ دار ببينيد که حالت تهاجم دارد و شما از ديدنش متوحش بشويد تعبير ديگر حيوانات وحشي را دارد زيرا گاو در صورتي نعمت و روزي و خيرو خوبي است که اهلي و رام باشد. گاو وحشي و مهاجم که بيننده خواب از مشاهده اش دچار وحشت شود دشمني است که اصالت ذاتي دارد و مي توانسته خوب و مهربان باشد ولي در شرايطي قرار گرفته که خطر مي آفريند و زيان مي رساند.

لوک اويتنهاو مي گويد : کشتن گاو در خواب کسب درآمد می باشد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*